Assessors jurídics, laborals i tributaris

30 anys al seu servei

Tel. 93 814 34 14


Tots els serveis d'assessoria

Assessorament jurídic i tributari per a empreses i particulars

Notícies:

LLIBRE DE VISITES

El passat dia 12 de setembre de 2016, es va publicar l’ Ordre ESS/1452/2016, que regula el model de diligència d’actuació de la Inspecció de Treball. Desapareix l’obligació de l’empresari de tenir el conegut Llibre de Visites. Si la seva empresa rep una inspecció, l’inspector o subinspector deixarà constància de la seva visita complimentant el […]

Llegir més

Subscriure's al nostre Newsletter: