Assessors jurídics, laborals i tributaris

30 anys al seu servei

Tel. 93 814 34 14


Tots els serveis d'assessoria

Assessorament jurídic i tributari per a empreses i particulars

Notícies:

MESURES ECONÒMIQUES PER A MITIGAR L’ IMPACTE DEL COVID-19

Ahir dimecres 18 de març es va publicar al B.O.E el Reial decret llei 8/2020 de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer  front a l ‘impacte econòmic i social del COVID-19. Per a la seva informació passem a comentar-los els aspectes més destacats. En primer lloc, s’han flexibilitzat els ajornaments de […]

Llegir més