Assessors jurídics, laborals i tributaris

30 anys al seu servei

Tel. 93 814 34 14

Assessorament Jurídic

“Comptar amb l’assessorament d’un advocat em dóna seguretat i m’ajuda a la presa de decisions”

Maximiano Cordero Ferrero
Responsable departament jurídic

Grup Quatre ofereix assessorament jurídic en els diferents àmbits que incideixen a la vida de l’empresa i els particulars. Entre d’altres:

CIVIL:

 • Assessorament i tramitació de contractes en general
 • Herències
 • Impostos de successions i donacions
 • Compravendes
 • Qüestions immobiliàries
 • Arrendaments
 • Reclamació d’impagaments
 • Comunitat de propietaris
 • Desnonaments
 • Processos de separació, divorci, incapacitació i nomenament de tutor

Daniel Pancho
Advocat

MERCANTIL:

 • Constitució i liquidació de societats
 • Responsabilitat d’administradors
 • Procediments concursals
 • Contractes mercantils
 • Reclamacions davant d’entitats bancàries

ADMINISTRATIU:

 • Al·legacions i recursos contra impostos i actes de les Administracions Públiques
 • Procediments contenciós-administratius
 • Reclamacions de responsabilitat patrimonial
 • Qüestions urbanístiques (reparcel·lacions, juntes de compensació, expropiacions, etc.)

Perquè hi ha qüestions que s’han de tractar en confiança.

  Som al vostre abast. Com us podem ajudar?