Assessors jurídics, laborals i tributaris

30 anys al seu servei

Tel. 93 814 34 14

Assessorament Laboral

“La gestió laboral de la meva empresa necessita un seguiment continu i un servei immediat, en mans professionals”

Sílvia Piñol Vinaixa
Responsable departament laboral

El servei laboral de Grup Quatre permet que els nostres clients disposin d’una gestió del dia a dia eficient i u n assessorament expert en legislació laboral. Les continues variacions del marc legal en aquest àmbit fan que cada vegada sigui més necessària l’actualització de coneixements.

Per això, a Grup Quatre hi treballen autèntics especialistes en legislació laboral. D’aquesta manera podem oferir als nostres clients millor assessorament i una seguretat jurídica més àmplia. A més d’ocupar-nos de les gestions habituals, informem els nostres clients de les oportunitats i els perills que es deriven dels canvis de la llei.

Els serveis que els oferim dins de l’àmbit d’Assessorament Laboral són els següents:

 • Assessorament laboral a nivell empresarial i particular.
 • Contractes de treball.
 • Rebuts de salari i assegurances socials.
 • Liquidacions IRPF.
 • Acomiadaments i negociació.
 • Representació de l’empresa davant la Inspecció de Treball.
 • Determinació del conveni col·lectiu aplicables i interpretació.
 • Conciliacions Administratives.
 • Expedients de regulació d’ocupació.

Estem al dia per a oferir-li el millor servei i més avantatges.

  Som al vostre abast. Com us podem ajudar?