Assessors jurídics, laborals i tributaris

30 anys al seu servei

Tel. 93 814 34 14

Assessorament Comptable

“Necessito que la comptabilitat de la meva empresa recaigui en mans actives i capacitades”

Xavier Matas Ubach
Responsable departament comptable

L’assessorament comptable de Grup Quatre està basat en l’experiència i la formació dels seus professionals. A més de l’experiència, el nostre equip comptable està permanentment al dia de la normativa i les noves eines a l’abast de la gestió d’una empresa.

Podem proporcionar als nostres clients una visió moderna i actual de la comptabilitat de la seva empresa, cosa que els permet aprofitar totes les oportunitats que l’ordenament comptable preveu. A més, de donar la garantia d’un assessorament adequat al moment i a les característiques particulars de cada empresa.

Els oferim els següents serveis:

  • Assessorament comptable.
  • Implantació del sistema comptable que més s’adeqüi a l’empresa.
  • Legalització de llibres oficials.
  • Revisió comptable i anàlisis dels estats financers.
  • Confecció dels balanços i comentari amb el responsable financer de l’empresa.
  • Realització de les Comptes Anuals.
  • Gestió de comptabilitat a entitats Jurídiques “societats”.
  • Gestió de la comptabilitat a empresaris i professionals en règim de Mòduls, Estimació directa simplificada i normal.

Confiant en Grup Quatre posa la seva empresa en les millors mans

    Som al vostre abast. Com us podem ajudar?