Assessors jurídics, laborals i tributaris

30 anys al seu servei

Tel. 93 814 34 14

Assessoria per a famílies i patrimoni

“Amb Grup Quatre tinc la confiança que el meu patrimoni estarà al dia i en bones mans.”

L’equip de Grup Quatre ofereix assessoria per a les famílies, amb solucions integrades per a que tinguin la màxima tranquil·litat ja sigui en l’àmbit fiscal, comptable o jurídic. La nostra firma disposa d’un ampli grup de professionals experts que treballa per a que els nostres clients tinguin l’oportunitat d’aprofitar totes les àrees  de l’assessoria i treure’n el màxim rendiment.

Gestió del patrimoni

Grup Quatre li destina un assessor fiscal que vetllarà per la gestió del seu patrimoni. Analitzarà de forma personalitzada la tramitació d’herències,  les seves rendes de patrimoni, els seus guanys i pèrdues patrimonials, i l’assessora en tot moment de l’actualitat fiscal i jurídica. A banda d’ocupar-nos de les gestions pròpies que comporta l’assessorament, informem els nostres clients de les oportunitats i els perills que es deriven dels canvis de la llei.

Faci’ns confiança.  Sempre és millor estar ben assessorat

    Som al vostre abast. Com us podem ajudar?