Assessors jurídics, laborals i tributaris

30 anys al seu servei

Tel. 93 814 34 14

Notícies

EXEMPCIÓ PER REINVERSIÓ EN VIVENDA HABITUAL

MARÇ 2019

TEAC Resolució Nº 2456/2015, de 18 de Setembre de 2018

La qüestió controvertida consisteix a determinar si és aplicable o no l’exempció per reinversió en habitatge habitual.

En aquest cas, el contribuent ocupava l’habitatge objecte de transmissió i venia residint en ella durant un termini superior a tres anys. No obstant això, va adquirir el ple domini de l’habitatge per herència, transmetent la mateixa a l’any següent.

En aquest sentit, el Tribunal interpreta que el còmput del termini de tres anys de residència continuada, necessari perquè l’habitatge transmès tingui la consideració d’habitual, ha de computar-se a partir del moment de l’adquisició del domini, sense que pugui computar el temps de residència anterior a l’adquisició.

Som al vostre abast. Com us podem ajudar?