Assessors jurídics, laborals i tributaris

30 anys al seu servei

Tel. 93 814 34 14

Notícies

MESURES ECONÒMIQUES PER A MITIGAR L’ IMPACTE DEL COVID-19

Ahir dimecres 18 de març es va publicar al B.O.E el Reial decret llei 8/2020 de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer  front a l ‘impacte econòmic i social del COVID-19. Per a la seva informació passem a comentar-los els aspectes més destacats.

En primer lloc, s’han flexibilitzat els ajornaments de les autoliquidacions que hagin de presentar-se fins al 30 de maig del 2020 per part d’empreses i autònoms que van facturar menys de 6.010.121,04€ durant l’exercici 2019. En aquests casos, Hisenda permetrà ajornar deutes fins a un import de 30.000€ de manera automàtica i sense garantia incloent com a novetat l’aplicació també a les retencions i pagaments fraccionats de l’impost de societats.

Per regla general s’ha ampliat fins al 30 d’abril el pagament de deutes liquidats per l’Administració i de pagament de deutes tributaris en constrenyiment. Les notificades a partir del 18 de març s’estenen fins al 20 de maig de 2020. També els terminis per a atendre requeriments, diligències d’embargament, formular al·legacions en procediments tributaris i sancionadors, etc… es retarden fins al 30 d’abril.

Destaquem que en contra del que s’esperava no es modifiquen els terminis per a presentar i, si s’escau pagar o ajornar, les pròximes autoliquidacions com les del primer trimestre del 2020, el termini del qual finalitza el 20 d’abril, ni per a presentar declaracions informatives com el model 720, que finalitza el 31 de març.

En l’àmbit laboral destacar el desenvolupament de mecanismes de ERTEs per a intentar que no s’acomiadi a cap persona durant la crisi, per la qual cosa els ERTEs autoritzats per força major permetrà a les empreses de menys de 50 treballadors quedar exonerades de l’obligació de cotitzar l’aportació empresarial a la Seguretat Social, sempre que es comprometin a mantenir l’ocupació. L’Estat pagarà les prestacions per desocupació dels treballadors afectats encara que no tinguin prou temps cotitzat.

Els autònoms les activitats dels quals quedin suspeses per les mesures adoptades el 14 de març o bé quan la seva facturació el mes anterior al que se sol·liciti la prestació es vegi reduït, almenys, en un 75% respecte a la mitjana del semestre anterior tindran dret a una prestació extraordinària per cessament d’activitat que consisteix en un 70% de la base reguladora de cotització. En contra del sol·licitat pel col·lectiu d’autònoms no es suspèn el pagament de la quota d’autònoms del mes en curs.

D’altra banda la Generalitat de Catalunya ha anunciat la posada en marxa, segons es reflecteix en la seva pàgina web, d’una nova línia d’ajudes de suport als treballadors autònoms de fins a 2000€ i que s’aprovarà previsiblement la setmana que ve.

Finalment assenyalar que s’han pres tota una sèrie de mesures de diferents ordres de les quals destaquem la moratòria de deute hipotecari per a l’adquisició d’habitatge habitual, una línia d’avals per a empreses i autònoms, i unes mesures de suport a treballadors, famílies i col·lectius.

L’equip de Bufet Grup Quatre està a la seva completa disposició per a ajudar-los amb totes les mesures, tant laborals com fiscals. Igualment el nostre departament jurídic s’ofereix per a assessorar-los respecte a les mateixes o per qualsevol altra qüestió, com pot ser la moratòria d’hipoteques, l’ impagament de factures, impagament del lloguer, concurs de creditors, suspensió de terminis processals, administratives i actuacions judicials, finançament de línies de crèdit, com es veu afectat el dret de família (règim visites, pensió alimentària….), etc…

Els preguem que davant qualsevol consulta, sobretot d’índole jurídic, es contacti a través dels nostres correus electrònics.

Departament Comptable:

Xavi Matas: xavi@grupquatre.es

Mireia Guillamon : mireia@grupquatre.es

Natalia Enjuanes: natalia@grupquatre.es

Jose Jañez: jose@grupquatre.es

Departament Fiscal:

Santiago Jose: santiagojose@grupquatre.es

Bet Martínez: bet@grupquatre.es

Departament Laboral

Silvia Piñol: spinol@grupquatre.es

Samy Juan: samy@grupquatre.es

Departament Jurídic:

Maximiano Cordero: mcordero@grupquatre.es

Daniel Pancho: danielpancho@grupquatre.es

Recepció:

Maite Ortega: maite@grupquatre.es

Som al vostre abast. Com us podem ajudar?